REDNA SKUPŠČINA FLOORBALL ZVEZE SLOVENIJE

cartoon-character-business-people-discussing-together-conference-room-meeting-office-concept-teamwork-flat-183745667

Skladno z 20. členom statuta FZS, izvršni odbor FZS sklicuje

REDNO  SKUPŠČINO FLOORBALL ZVEZE SLOVENIJE,

ki bo v četrtek 21.3.2022 ob 17.00 uri, v dvorani Poden v Škofji Loki

Dnevni red:

 1. Izvolitev organov za vodenje skupščine:
  1. delovno predsedstvo (2 člana)
  1. overovatelja (2 člana)
  1. zapisnikar (1 član)
  1. verifikacijska komisija (2 člana)
 2. Ugotavljanje sklepčnosti
 3. Sprejem in potrditev dnevnega reda
 4. Potrditev zapisnika prejšnje skupščine FZS
 5. Poročilo o delovanju FZS od prejšnje skupščine (poročevalec Borut Mavsar)*
 6. Finančno poročilo o delovanju FZS v letu 2023 in finančni plan 2024 (poročevalec Mišo Radon)
 7. Poročilo glavnega trenerja  za leto 2023 (poročevalec Gorazd Tomc)
 8. Poročilo o delovanju strokovnega sveta (poročevalec Andraž Zupančič)
 9. Poročilo o delovanju sodnikov (poročevalec Aleš Zorman)
 10. Poročilo NO o delovanju za leto 2023 (poročevalec Pavle Peklaj)
 11. Poročilo DK o delovanju za leto 2023 (poročevalec Gašper Klinec)
 12. Poročilo koordinatorja tekmovanj (poročevalec Primož Drnovšek)
 13. Kvalifikacije za SP v florbolu, Škofja Loka 2024 (poročevalec Rok Ritonja)
 14. Organiziranje dela v zvezi.
 15. Razno:
  1. Vprašanja delegatov

IO FZS

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest