VNOS PODATKOV INFORMACIJE

Terminologija

 • Floorball zveza Slovenije – v nadaljevanju FZS
 • Vodja tekmovanj – v nadaljevanju Admin
 • Vodja ekipe: Je oseba, ki ga pred začetkom sezone določi Klub in je odgovoren za veljavnost in točnost podatkov – v nadaljevanju Ekipa
 • Vodja zapisnika: Je oseba, ki je na tekmi odgovorna za pravilen potek vnosa podatkov v sistem – v nadaljevanju Zapisnikar

Pravice vnašanja

 • FZS je odgovorna za obveščanje o razporedih tekmovanj in spremembah. Ekipe morajo o razporedih in morebitnih spremembah obeščene v roku xx dni. 
 • Admin je odgovoren za vnos tekem v posameznih tekmovanjih ter urejanje sprememb terminov.
 • Admin je odgovoren za vnos podatkov sodnikov in določanja parov za posamezne tekme.
 • Ekipa je odgovorna za to, da v določenem roku vnese podatke o igralcih in na e-mail sekretarja priloži izbor fotografij igralcev (dodatne informacije o fotografijah v odstavku Igralci).
 • Ekipa lahko ureja e-zapisnik le za svoje domače tekme selekcij in nima pravic za urejanje zapisnikov drugih ekip (razen v primeru turnirjev mladinskih selekcij).
 • Ekipa lahko dodaja in vnaša podatke osebja ekipe.
 • Kakršen koli vnos s strani ekipe je pred objavo preverjen s strani Admina, ki ima popoln vpogled v spremembe (morebitne kršitve bodo sankcionirane)

Razpored tekem

Razpored tekem objavlja le vodja tekmovanj oziroma oseba, ki je za urejanje podatkov najvišje pooblaščena.

Morebitne napake v razporedih nemudoma sporočite na poštni naslov sekretarja tekmovanj.

Igralci

Ekipa za vsakega igralca posebej vnese naslednje podatke:

 • Priimek in ime (najprej priimek nato ime – primer: Novak Janez)
 • Datum rojstva
 • Igralna številka
 • Državljanstvo (opcijsko oziroma če je igralec z drugim državljanstvom)
 • Pozicija (obvezno, če je igralec vratar in opcijsko, če gre za igralca v polju oziroma igralca selekcij, nižjih od U16)
 • Ekipa
 • Pretekla ekipa (če je igralec prestopil iz katerega koli drugega kluba)
 • Liga (izberite pravilno ligo za katero bo igralec igral)
 • Ekipa
 • Sezona
 • Višina (opcijsko)
 • Teža (opcijsko)
Slike igralcev pošljete kot priponko v e-sporočilu na naslov sekretarja tekmovanj kot izbor (.*rar ali *.zip) z naslednimi karakteristikami:
 • velikost slike max. 100kb
 • razmerje 2:3
 • tip fotografije *.jpg

E-zapisnik

Kadar ima gostitelj zagotovljeno internetno povezavo

Pred tekmo

Pred začetkom tekme oziroma ob objavi nove tekme, Admin poskrbi za vnos naslednjih podatkov:

 • Datum in kraj tekme
 • Sodniški par
 • Datum tekme

Eno (1) uro pred začetkom tekme sta ekipi dolžni na zapisnikarsko klop priložiti zapisnik s pripisanimi igralci, ki bodo na tekmi nastopali.

Zapisnikar overi letnike rojstva ter v e-zapisniku obkljuka vse prisotne igralce obeh moštev, katere objavi ob pregledu ter potrditvi ustreznosti podatkov prisotnih sodnikov vsaj 30 minut pred začetkom tekme.

Med tekmo

Zapisnikar v primeru kazni ali zadetka kronološko vnaša podatke v sistem. Vsak igralec ima svoj prostor v tabeli, kamor se vnašajo podatki. 

Ko se zaključi tretjina, Zapisnikar vpiše delni rezultat

Po tekmi

Zapisnikar vpiše končni rezultat ter da e-zapisnik v vpogled tudi sodnikoma, ki podatke potrdita.

Zapisnikar po tekmi skliče kapetana oz vodji ekip, da zapisnik dopolnita s kratkim komentarjem o poteku tekme.

Zapisnikar objavi e-zapisnik, podpisan zapisnik pa slika ter pošlje Adminu

Kadar gostitelj nima zagotovljene internetne povezave

Protokol pred in po tekmi je enak kot v prejšnjih letih, le da Ekipa e-zapisnik izpolni po tekmi v roku najmanj 24 ur od začetka tekme.