SKLIC REDNE SKUPŠČINE FLOORBALL ZVEZE SLOVENIJE

Skladno z 20. členom statuta FZS, izvršni odbor FZS sklicuje   REDNO  SKUPŠČINO FLOORBALL ZVEZE SLOVENIJE,   ki bo v četrtek 24.3.2022 ob 17.30 uri, v dvorani Poden v Škofji Loki       Dnevni red: Izvolitev organov za vodenje skupščine: delovno predsedstvo (3 člani) overovatelja (2 člana) zapisnikar (1 član) verifikacijska komisija (2 člana) […]